U als schoolbestuur, intern begeleider of docent signaleert als professionals veranderend gedrag in diverse situaties. Alle educatieve programma’s ten spijt, ontbreekt het vaak aan tijd in het rooster om actie te ondernemen in de groep of voor individuen. 

In de trainingen, die ik verzorg, wordt met gerenommeerde en beproefde methodes gewerkt aan sociaal emotionele vaardigheden in groepsverband of op individuele basis. Neem voor een vrijblijvend advies en aanvullende informatie contact op.

Rots & Water methode

Kinderen die niet goed in hun vel zitten om welke reden dan ook, vertonen veranderend gedrag zoals, snellere irritatie, onrust, verminderde concentratie, zij trekken zich terug en gaan minder deelnemen aan sociale activiteiten. Daarnaast kunnen schoolprestaties achteruitgaan.