Gedrag problemen

Het gedrag van mensen valt binnen een waaier van "algemeen" (veelvoorkomend) gedrag, ongebruikelijk gedrag, aanvaardbaar gedrag en onaanvaardbaar gedrag.

Iemand die niet goed in zijn vel zit om welke reden dan ook, zal veranderend gedrag vertonen zoals, snellere irritatie, onrust, verminderde concentratie, zich terugtrekken en minder deelnemen aan sociale activiteiten. Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door:

  • pesten of gepest worden (Vergeet niet dat de pester ook hulp nodig heeft)
  • angsten/angstdromen
  • frustraties vanwege leerproblemen of problemen op school/werk
  • faalangsten
  • problemen thuis zoals brutaal zijn/weglopen/boos zijn/ruzie maken/dingen kapot maken
  • niet overweg kunnen met leeftijdsgenoten op school en thuis
  • zich niet kunnen uiten en vertellen wat er aan de hand is
  • hechtingsproblemen

Verslechtert de sfeer thuis, lopen de schoolprestaties van uw kind(eren) terug of loopt u zelf vast met de opvoeding, kom dan in actie.

In mijn begeleiding wordt met gerenommeerde en beproefde methodes gewerkt aan sociaal emotionele vaardigheden in gezinsverband en op individuele basis. Neem voor een vrijblijvend advies en aanvullende informatie contact op.