Sociale vaardigheden

Sociale vaardigheden, ook wel sociale zelfredzaamheid genoemd, is de vaardigheid om goed met mensen in de omgeving om te gaan. Deze vaardigheid wordt door kennisoverdracht aangeleerd in de opvoeding en in het onderwijs.

Als kind, volwassene, ouder krijg je er allemaal een keer mee te maken;

Pest gedrag, (faal) angst, frustratie, brutaliteit, ruzie, vernielzucht en moeilijke omgang met leeftijdsgenoten in een groep.

Onbedoeld anderen beledigen of irriteren, moeite om voor jezelf op te komen of verstrikt raken in conflicten, kan erop wijzen dat de sociale vaardigheden onderontwikkeld zijn. Sociale vaardigheden zijn nodig om optimaal te kunnen functioneren in de maatschappij.

Verslechtert de sfeer thuis, lopen de schoolprestaties van uw kind(eren) terug of loopt u zelf vast met de opvoeding, wacht dan niet te lang en kom op tijd in actie.

In mijn begeleiding wordt met gerenommeerde en beproefde methodes gewerkt aan sociaal emotionele vaardigheden in gezinsverband en op individuele basis. Neem voor een vrijblijvend advies en aanvullende informatie contact op.