Gedrag- en leerproblemen op school

Het gedrag van mensen valt binnen een waaier van "algemeen" (veelvoorkomend) gedrag, ongebruikelijk gedrag, aanvaardbaar gedrag en onaanvaardbaar gedrag.

Een kind dat niet goed in zijn vel zit om welke reden dan ook, zal veranderend gedrag vertonen zoals, snellere irritatie, onrust, verminderde concentratie, zich terugtrekken en minder deelnemen aan sociale activiteiten. Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door:

  • pesten of gepest worden (Vergeet niet dat de pester ook hulp nodig heeft)
  • angsten/angstdromen
  • frustraties vanwege leerproblemen of problemen op het werk
  • faalangsten
  • problemen thuis zoals brutaal zijn/weglopen/boos zijn/ruzie maken/dingen kapot maken
  • niet overweg kunnen met leeftijdsgenoten op school en thuis
  • zich niet kunnen uiten en vertellen wat er aan de hand is 

U als schoolbestuur, intern begeleider of leerkracht/docent signaleert als professionals dergelijk gedrag en situaties. Alle educatieve programma’s ten spijt, ontbreekt het vaak aan tijd in het rooster om actie te ondernemen in de groep of voor individuen. 

In de trainingen die ik verzorg, wordt met gerenommeerde en beproefde methodes gewerkt aan sociaal emotionele vaardigheden in groepsverband of op individuele basis. Neem voor een vrijblijvend advies en aanvullende informatie contact op.