Gedrag problemen

Sociale competentie, ook wel sociale zelfredzaamheid genoemd, is de vaardigheid om goed met mensen in de omgeving te kunnen gaan. Deze vaardigheden wordt door kennis overdracht aangeleerd in de opvoeding en in het onderwijs.

Als school bestuurder, pedagoog, of intern begeleider krijg je er allemaal mee te maken:

Pest gedrag, (faal) angst, frustratie, brutaliteit, ruzie, vernielzucht en moeilijke omgang met leeftijdsgenoten in een groep.

Onbedoeld anderen beledigen of irriteren, moeite om voor jezelf op te komen of verstrikt raken in conflicten, kan erop wijzen dat de sociale competenties onderontwikkeld zijn.  Sociale competenties zijn nodig om optimaal te kunnen functioneren in de maatschappij.

Het gevolg is vaak een slechte sfeer in de groep, teruglopende schoolprestaties, bezorgde ouders, docenten en schoolbesturen.

Door onvoldoende  beschikbare tijd in het lesrooster, kennis en inzicht in de situatie, kan de sfeer in een groep op school en of in de thuis situatie, gevoelens van onmacht oproepen.

Als docent, gespecialiseerd in NLP en Rots & Water training bied ik u inzicht en verandering in dergelijke situaties met advies, begeleiding en trainingen op maat. 

In mijn begeleiding wordt met gerenommeerde en beproefde methodes gewerkt aan sociaal emotionele vaardigheden. Neem voor een vrijblijvend advies en aanvullende informatie contact op.