Rots en Water training

In de Rots en Water training wordt, afhankelijk van de behoefte en het programma van de groep, gezin of persoon de aandacht gericht op belangrijke thema’s als veiligheid, assertiviteit, communicatie, zelfbewustzijn, solidariteit, spiritualiteit.

Startend vanuit een praktische fysieke invalshoek wordt met oefeningen mentale en sociale vaardigheden aangereikt en verworven.

Rots en Water is een actief programma, waarbij spel en eenvoudige zelfverdedigingsvormen afgewisseld worden met  korte (groeps-) gesprekken waarin ruimte is voor zelfreflectie en het maken van korte opdrachten.

 Rots en Water is een psycho-fysieke (actieve) communicatietraining voor:

  • schoolgaande jongens, meisjes en kan bijvoorbeeld ingezet worden voor het voorkomen van pesten (preventieve werking) en indien aanwezig, het aanpakken van pestgedrag in de klas en school. Voor alle leeftijden toegankelijk.
  • gezinnen, het programma kan ingezet worden voor advies en begeleiding bij onderwijs en opvoeding.
  • individuele personen met een behoefte aan weerbaarheid in combinatie met ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden. 

Met mijn begeleiding als gecertificeerd trainer wordt met de beproefde en gerenommeerde onderbouwde rots en water methode gewerkt. Neem voor een vrijblijvend advies en aanvullende informatie contact op.

 

Scholen/Organisaties waar ik een Rots en Water training succesvol heb toegepast zijn:

Basisschool ’t Schrijverke Geertruidenberg - 2 groepen - 2013 / 2014

Basisschool 't Schrijverke Aanvullende training - 1 groep - 2014

Basisschool 't Schrijverke Aanvullende training - 1groep - april 2015

Basisschool de Beiaard Oosterhout - 1 groep - 2014

Basisschool de Biekorf Geertruidenberg - 1 groep - 2014

Basisschool de Biekorf nieuwe trainingsgroep gestart maart 2015

Basisschool de Biekorf Aanvullende training - 1 groep - voorjaar 2015

Basisschool de Biekorf nieuwe trainingsgroep - voorjaar 2016

Basisschool De Biekorf nieuwe trainingsgroep -  najaar 2016

Basisschool de Biekorf nieuwe trainingsgroep - najaar 2017

Basisschool de Hoge Waai Raamsdonk, Herhalingstraining - 1 groep - 2014

Basisschool de Hoge Waai Raamsdonk, themagericht kleine groepjes - voorjaar 2015

Basisschool De Wilsdonck Raamsdonksveer - nieuwe groep - najaar 2016

Basisschool De Wilsdonck Raamsdonksveer - nieuwe groep - najaar 2017