Begeleiding gedrag met NLP

Gedragsproblemen zijn er niet zomaar ineens. Het is vaak een combinatie van andere (ontwikkeling)stoornissen. Kinderen merken dat zij niet mee kunnen met leeftijdsgenoten en zijn daardoor nogal eens angstig of boos. Enkele voorbeelden van gedrag gerelateerde ontwikkelingsstoornissen zijn: NLD,ODD, DCD, ADHD/ADD, PDD-NOS en kunnen leiden tot problemen op het sociaal emotionele vlak.  

In mijn praktijk werk ik met mensen van alle leeftijden die een vraag hebben over hun eigen gedrag en over het gedrag van anderen. Ik begeleid hen op sociaal emotioneel vlak, hoe ze daar beter mee om kunnen gaan en ook hoe ze zichzelf kunnen veranderen. Het beoogde doel is om resultaat te boeken in het leren om gaan met de omgeving en positief te zijn over het eigen zelfbeeld. Opgewekt te kijken naar positieve stappen en keuzebewust te zijn.

Samen met de betrokkene bekijk ik op welke wijze het beste gewerkt kan worden aan gedragsproblemen in een kennismakingsgesprek.

Ik stel een gedegen begeleidingsplan samen waarin u regelmatig en bij voorkeur na elke begeleidingssessie geïnformeerd wordt over het verloop en de voortgang.

Neuro linguïstisch programmeren (NLP), is een methode voor training, coaching en communicatieverbetering. Enkele elementen die aan bod komen in de begeleiding zijn o.a.:

Communicatieprocessen uitleggen en toepassen aan de hand van de NLP methode.

  • Leren rapport maken door gedragingen te observeren en te spiegelen. Dit wordt gedaan met een aantal oefeningen.
  • Afkomst, herkomst van gedrag herkennen en erkennen.
  • Gedrag herkennen en leren daar mee om te gaan
  • Gedrag en toepassingen in de dagelijkse praktijk

Notabene:

Het stellen van een stoornis diagnose valt niet onder mijn competenties. Hiervoor heb ik in mijn netwerk ervaren diagnostische bureaus waarnaar ik verwijs. Deze verwijzing kan onderdeel uitmaken van het begeleidingsplan.  

Aan de hand van het begeleidingsplan kan een breed scala aan beproefde, gerenommeerde methodes en therapieën ingezet worden.

U kunt vrijblijvend contact opnemen voor informatie en advies op maat.