Begeleiding leerprocessen met NLP

Hoe leert een mens. Wat is daarvoor nodig. Welke zintuigen gebruikt een mens bij het leren. Wat doet ons geheugen tijdens het leren. Welke beelden en geluiden zijn er in een mens tijdens het leren.  Welke gedachtesprongen worden gemaakt. Welke herinneringen komen boven en welke betekenis hebben die.

In mijn praktijk werk ik met mensen van alle leeftijden die een vraag hebben over hun leervermogen. Ik begeleid hen om leerprocessen te begrijpen en met op het individu van toepassing zijnde technieken het leervermogen te verbeteren. Het beoogde doel is om resultaat te boeken in het leren te leren.

Samen met de betrokkene bekijk ik op welke wijze het beste gewerkt kan worden aan leerproblemen in een kennismakingsgesprek.

Ik stel een gedegen begeleidingsplan samen waarin u na elke begeleidingssessie geïnformeerd wordt over het verloop en de voortgang.

 

Neuro linguïstisch programmeren (NLP), is een methode voor training, coaching en communicatieverbetering. Enkele elementen die aan bod komen in de begeleiding zijn o.a.: 

  • Zintuigen in het leerproces, alle informatie komt bij mensen binnen via de 5 zintuigen.
  • Ontdekken van de eigen zintuigvoorkeuren bij leerprocessen
  • Eigenschappen van de voorkeurszintuigen
  • Ontdekken van de eigenschappen van de zintuigenvoorkeur bij leerprocessen
  • Oefeningen en toepassingen in de dagelijkse praktijk

Notabene:

Het stellen van een stoornis diagnose, zoals dyslexie, dyscalculie of gedragsstoornis valt niet onder mijn competenties. Hiervoor heb ik in mijn netwerk ervaren diagnostische bureaus waarnaar ik verwijs. Deze verwijzing kan onderdeel uitmaken van het begeleidingsplan.

Aan de hand van het begeleidingsplan kan een breed scala aan beproefde, gerenommeerde methodes en therapieën ingezet worden.

U kunt vrijblijvend contact opnemen voor informatie en advies op maat.