Rots & Water methode*

Rots & Water is een wetenschappelijk onderbouwde methode voor sociale competenties en weerbaarheidstraining. Deze methode, ontwikkeld door het Rots & Water Instituut onderscheidt zich door het meervoudige en het bredere pedagogische perspectief. De methode wordt toegepast in een psycho fysieke training zowel gericht op weerbaarheid als de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden.

De methode is gebaseerd op 3 belangrijke pijlers. 

Het Rots & Water concept. De harde, onwrikbare rots-houding versus de beweeglijke, verbindende waterhouding is een concept dat op zowel mentaal, sociaal als fysiek niveau kan worden toegepast en gericht ingezet kan worden.

Om energie te beheersen en te focussen door te leren gronden, door stevig en ontspannen te staan, te centreren (buikademhaling techniek) en door het leren richten van de aandacht naar je innerlijke centrum van rust. Iemand die gecentreerd is en zich gegrond ervaart, heeft een stevige fysieke basis waarmee het tot handelen overgaan wordt vergemakkelijkt. 

Om te vertrouwen op mentale, sociale en fysieke kracht door de ontwikkeling van meer lichaamsbewustzijn wordt meer inzicht gegeven in de consequenties van de eigen reactiepatronen. Hiermee wordt een verdieping van kennis over het emotioneel bewustzijn en het zelfbewustzijn verkregen.

Aan deze benadering van de Rots en water methode ligt in feite elke zelfverdedigingsport ten grondslag waar aandacht is voor de ontwikkeling van mentale en innerlijke kracht. De ervaring van een kalme, sterke fysieke basis maakt het makkelijker om met anderen contact te maken, geeft vertrouwen in het vasthouden aan een eigen standpunt en helpt om op een beheerste manier gevoelens en emoties tot uitdrukking te brengen.

Om communicatieve & sociale vaardigheden te ontwikkelen. Door de fysieke communicatievormen te ontwikkelen wordt een basis gevormd voor de ontwikkeling van verbale communicatie. Uitganspunt is het vasthouden aan een sterke, kalme basis. 

Om weerbaarheid te verhogen. Op fysiek niveau betekent dit dat een aanval gepareerd kan worden door hard aangespannen spieren (rots) maar vaak zelfs nog effectiever kan worden opgevangen door een beweeglijk meegaan met de energie van de aanvaller (wateraspect).

Op communicatie gebied kan in een gesprek gekozen worden voor een rotsopstelling of een wateropstelling en ditzelfde geldt voor de manier waarop men relaties met anderen onderhoudt. 

Neem voor een vrijblijvend advies en aanvullende informatie contact op.  
* Bron; Het Rots en Water Perspectief – F. Ykema