NLP methode

Wat is gedrag en waar komt het vandaan. Is het aangeleerd en gekopieerd, is het van onszelf en/of is het onderdeel van een stuk overlevering.

In de NLP methode wordt geleerd bewust te worden van het eigen gedrag en om te gaan met het gedrag van anderen. 

Lees hier meer over de verschillende technieken die ik toepas in mijn begeleiding.

Over NLP

Neuro-linguïstisch Programmeren (NLP) heeft zijn wortels in de psychotherapie, maar wordt ook gebruikt door coaches, trainers, leraren, managers, adviseurs en artsen.

NLP is de wisselwerking tussen drie elementen:

1. Een methode om de subjectieve ervaring te onderzoeken; d.w.z. het bepalen van structuren (elementen en verbanden) in onze beleving.

2. Een methode om te modelleren, d.w.z. een manier om menselijke vermogens overdraagbaar te maken met behulp van psychologische veranderingstechnieken. Door nabootsen en ervaren hoe een ander omgaat met situaties.

3. Een communicatietechnologie, d.w.z. een manier om harmonieuze relaties op te bouwen en inter- en intrapersoonlijke communicatie te verhelderen en te versterken.

NLP ontstond in de jaren 70, toen Richard Bandler en John Grinder enkele uitzonderlijk effectieve psychotherapeuten bestudeerden en hun vaardigheden overdraagbaar(der) maakten. Na de jaren 70 breidde NLP zich snel en zeer gevarieerd uit. Er werden NLP-technieken ontwikkeld voor het bedrijfsleven, de gezondheidszorg en het onderwijs.

Neem voor een vrijblijvend advies en aanvullende informatie contact op.